ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 01 Ноября 2017

Галузева рада Федерації металургів України повідомляє прозавершення професійного громадського обговорення проектупрофесійного стандарту для професійної назви роботи «Машиніс тавтогрейдера».

Основними цілями розробки професійного стандарту були:встановлення і підтримання єдиних вимог до змісту і якості діяльності,проведення сертифікації, оцінки (атестації) кваліфікації працівників;розробка освітніх стандартів; формування програм навчання, в томучислі програм підвищення кваліфікації на виробництві; розробканавчально-методичних та інших матеріалів до навчальних програм.Розробник проекту професійного стандарту: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».