Професійні стандарти. Розроблення освітніх стандартів за професіями

Для того, щоб роботодавці та сфера освіти мали єдине бачення щодо навичок, якими має володіти випускник, вони повинні мати однакове розуміння виконуваної ним роботи на підприємстві. Тобто підготовка учнів та студентів прямо залежить від того, які функції вони виконуватимуть на підприємствах. Таке розуміння є однаково важливим як для роботодавців, так і для закладів освіти та їхніх випускників. Аби налагодити діалог із зацікавленими сторонами у 2011 році в Україні було запущено проект з розробки сучасних професійних стандартів “Паспорт професії”

Проект ініціювала компанія “Систем кепітал менеджмент” у межах програми “Сучасна освіта”. Партнерами проекту виступили Британська Рада, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, роботодавці та аналітичний центр “БЕСТ”.

Серед головних завдань проекту – сприяти усуненню невідповідності вимог роботодавців до знань та умінь випускників. 

Що таке професійний стандарт?

Професійний стандарт – це документ, який містить чіткий опис знань, умінь і навичок, які необхідні для роботи за конкретною професією. Таким чином різні роботодавці матимуть чіткий запит до вмінь кандидатів під час прийому на роботу, а в самих фахівців при цьому є більше шансів на працевлаштування, розвиток кар’єри. 

“Паспорти професій” надають чітке розуміння навичок, необхідних для виконання певної роботи фахівцями. Абітурієнти можуть більш усвідомлено підходити до вибору майбутньої професії. Студенти в процесі навчання краще розумітимуть, які знання і навички вони повинні опанувати для успішного працевлаштування. 

Професійні стандарти є основою для розробки освітніх стандартів, методичних матеріалів, програм професійного навчання працівників. Саме в професійному стандарті встановлюються критерії якості підготовки кадрів. 

Професійні стандарти наразі є обов’язковими для врахування під час розроблення освітніх стандартів та стали повноцінною заміною кваліфікаційним характеристикам.

Майже 70 професійних стандартів вже розроблені та затверджені на національному рівні Галузевою радою Федерації металургів України.