2019 рік: Турборежим роботодавців у боротьбі за кадри

Рік, що минає, був багатий на бурхливі політичні події, які інколи навіть вражали. Особливістю стали вибори президента України та позачергові вибори до Верховної Ради України, які кардинально змінили владу в державі.

Початок роботи нової Верховної Ради та Кабінету Міністрів запам’ятався надшвидким прийняттям рішень та змін, так званим «турборежимом». Часто політична доцільність відігравала важливішу роль, ніж юридична точність та процедура прийняття актів. З одного боку, це відповідає суспільним очікуванням швидких та якісних змін, з іншого – створює певні ризики.

Так, через стислі терміни бізнесу не завжди надавалась можливість долучитися до обговорень нормативно-правових актів, які містили значні ризики для роботодавців і потребували детального вивчення. Однак роботодавці, як і раніше, брали активну участь у напрацюванні важливих для країни законопроєктів та інших актів.

Головною подією 2019 року для українських роботодавців стало започаткування реформи ринку праці. Так, нещодавно урядом схвалено законопроєкт «Про працю», розроблений фахівцями Мінекономіки, який дозволить збільшити рівень заробітних плат, підвищити офіційну зайнятість населення, пришвидшити зростання економіки та надасть можливість українським роботодавцям конкурувати в рівних умовах з країнами ЄС за кожного працівника.

Необхідність оновлення актів трудового законодавства зумовлена їхньою недосконалістю та застарілістю (чинний КЗпП України прийнятий ще далекого 1971 р.), що позбавляє працівників можливості підвищувати конкурентоспроможність на ринку праці, конкурувати з сусідніми країнами. Відсутня мотивація до створення реального професійного розвитку працівників.

Ухвалення законопроєкту про працю, ми сподіваємось, закріпить на законодавчому рівні сучасні форми праці, орієнтовані на потреби як роботодавців, так і працівників: дистанційну роботу, фріланс, гнучкий режим роботи та ін., на що звертають увагу західні фірми і що для українського бізнесу сьогодні поза законом.

Новий закон про працю вже встиг обрости міфами, які насправді не мають нічого спільного з дійсністю. Так, законопроєкт не передбачає звільнень вагітних, жінок у декретній відпустці, людей з інвалідністю та пенсіонерів, а навпаки, дозволяє усім цим категоріям працювати за гнучким графіком або вдома зі збереженням усіх гарантій.

Оплачувані відпустки та лікарняні також не скасовуються, натомість збільшується тривалість відпустки без збереження зарплати, якщо працівник сам того бажає.

Завдяки прийняттю проєкту закону учні та студенти отримають можливість легально працювати, навіть якщо навчаються на денній формі, а після закінчення закладу освіти вже матимуть досвід роботи для подальшого кар’єрного зростання. І бізнес це підтримує.

Крім того, вагомою подією є ухвалення змін до Закону України «Про вищу освіту», які дійсно дадуть можливість вийти на новий якісний рівень відносин між ринком праці та сферою вищої освіти.

2019 року розпочало роботу Національне агентство кваліфікацій, до складу якого увійшли 3 представники роботодавців. Створення цього органу є вкрай важливим досягненням, це шлях до побудови системи, яка відповідатиме потребам і працівників, і роботодавців.

Так, сьогодні на ринку праці гостро постає питання можливості швидко отримати нові кваліфікації або підтвердити здобуті неформальним шляхом протягом усього життя. Цей процес є надто зарегульованим та не дає можливості працівникам підвищувати конкурентоспроможність на ринку праці України.

Також 2019 року проведено регіональні відбори Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine», який є не тільки грандіозним заходом у сфері професійної освіти, а й одним з найважливіших інструментів профорієнтації та підвищення престижності робітничих професій.

Що очікуємо від 2020 року?

Подальше впровадження реформи ринку праці і прийняття Верховною Радою України Закону України «Про працю».

Також наступного року ми очікуємо, що буде ухвалено новий закон про професійну освіту — більш гнучкий та зрозумілий, орієнтований на самореалізацію здобувача освіти в умовах ринку праці, що швидко змінюється.

Сподіваємося, що Національне агентство кваліфікацій запровадить реальну процедуру акредитації кваліфікаційних центрів для підтвердження результатів неформального професійного навчання.

Крім того, необхідно дерегулювати та напрацювати основний документ, який визначає професійні назви робіт та має застосовуватися усіма суб’єктами господарювання під час прийняття на роботу працівників – Класифікатор професій.

Наступного року плануємо проведення грандіозних національних змагань WorldSkills Ukraine, ще більш масштабних та видовищних.

Очікуємо та віримо, що 2020 рік буде роком успішних змін у країні, що реформа ринку праці та зайнятості стане початком запровадження масштабних перетворень, які дозволять збалансувати ринок праці, примножити кадровий потенціал України та пришвидшити економічне зростання.

Джерело: The Page https://thepage.ua/ua/experts/2019-rik-turborezhim-robotodavciv-v-borotbi-za-kadri