Публічне громадське обговорення проекту професійного стандарту “Розливальник сталі” (перегляд)

Відповідно до п.п. 15, 16 Порядку розроблення, введення в дію та перегляду
професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 373 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1063) робочою групою підготовлено проекти професійних стандартів, які підлягають публічному громадському обговоренню, за наступними професіями:

– Розливальник сталі

І. ПРОЕКТИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ (додаються)

Розливальник сталі

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ, ЩО
ВКЛЮЧАЄ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРОБНИКА ТА КОНТАКТНІ ДАНІ ОСОБИ, ЯКА Є ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

Цим повідомленням інформуємо про початок публічного громадського
обговорення вищезазначених професійних стандартів.

Відомості про розробника: Галузева рада з розробки професійних стандартів і
стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України»; 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 22, оф. 2;

Контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення професійного
стандарту: Острогляд Ігор Олександрович, тел. +38(044) 279 0304,
office@fedmet.org

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТРОК І ФОРМУ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ І
ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРО СТРОК І СПОСІБ ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ОБГОВОРЕННЯ

Цим повідомленням інформуємо про встановлення строку публічного громадського обговорення: до 19.12.2021.

Форма надання пропозицій: шляхом надсилання пропозицій на електронну адресу відповідальної за розроблення професійних стандартів особи.

Вимоги до формату файлу для надання пропозицій: файл повинен бути сумісним для редагування у текстовому редакторі Microsoft Word.

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: шляхом розміщення на
вебсайті Федерації металургів України у вкладці «Реєстр професійних стандартів» у межах строку розроблення.