Нестача робітничих кадрів – виклик для бізнесу

Згідно з даними рейтингу, який є складовою частиною аналітичного огляду Global Economy Watch, опублікованого PricewaterhouseCoopers (PwC), Україна посідає перше місце за прогнозними показниками втрати трудових ресурсів у 2019 році. Також невтішний прогноз за звітом Міжнародного валютного фонду до 2050 року.

Ми, роботодавці, вже сьогодні відчуваємо суттєвий дефіцит кадрів, і тут є дві головних проблеми. На ринку праці давно існує проблема невідповідності знань та умінь, отриманих випускниками закладів освіти та потребами ринку праці. Значною проблемою абсолютно для всіх випускників, незалежно від рівня їхньої теоретичної підготовки, є відірваність знань від практики, непідготовленість до роботи в бізнесі й нерозуміння того, як він працює.

Подолати розрив між теоретичними знаннями й практичними навичками, освітою й виробництвом та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців сьогодні в світовому досвіді покликана саме дуальна форма здобуття освіти. І ми активно намагаємось впровадити дуальну форму навчання в Україні і сподіваємось, що це значно наблизить теоретичну частину освіти до практичної і підвищить якість знань випускників.

Крім того, ми продовжуємо розроблення професійних стандартів, на основі яких спільно з Міністерством освіти і науки розробляємо та затверджуємо нові освітні стандарти на модульно-компетентнісному підході.

Ще однією проблемою є нестача потрібної кількості кваліфікованих кадрів, в тому числі дефіцит молоді в країні. І це явище стає глобальним для країни. Причинами цього є демографічний спад, трудова міграція та міграція молоді. Аналіз еміграційних настроїв молоді України показує протягом останніх років стабільно високий рівень намірів серед молодих людей здійснити спроби виїхати за кордон, особливо на заробітки. Так, за різними даними, близько 53% людей у віці 18 – 28 років погодилися б виїхати з України, якби у них була така можливість, натомість середній показник серед усіх опитаних становить 32%.

Взагалі питання збереження кадрового потенціалу – це проблема національної безпеки, в тому числі економічної, і це питання повинно стати одним із пріоритетів державної політики.

Тому бізнесу разом з державою необхідно створити умови для збереження кадрового потенціалу та мотивувати трудових мігрантів повертатись в Україну.

Робітничі професії в Україні сьогодні втратили престиж у суспільстві, а зацікавленість молоді в отриманні професійно-технічної освіти є критично низькою, хоча заробітна плата у таких професіях, як, наприклад вогнетривник, газівник доменної печі, люковий, становить близько 30 тис. – 40 тис. грн, в той час як середня заробітна плата юриста в Україні, згідно з даними work.ua, становить 10 тис. грн. Водночас деякі галузі, як, наприклад, гірничо-металургійна, давно вже наблизилась до рівня заробітних плат тієї ж Польщі.

Щоб привернути увагу молоді до перспектив здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, ми незмінно інвестуємо в проекти щодо профорієнтації молоді, зокрема в конкурс професійної майстерності Worldskills Ukraine, у створення STEM-лабораторій, у різноманітні стипендіальні програми, а також в заклади освіти. Крім того, вкладаємо значні кошти в розвиток та навчання персоналу для підвищення їхньої кваліфікації та постійно стимулюємо працівників збільшенням розміру заробітної плати, впроваджуємо кар’єрні маршрути – пояснюємо співробітникам, яких результатів роботи їм потрібно досягти, щоб зайняти більш високу посаду та підвищити заробіток. Бізнес інвестує в це щороку мільйони доларів.

Всі ці кроки допоможуть підвищити престиж робітничих та технічних професій, але держава, у свою чергу, повинна забезпечити економічну стабільність, безпеку, якісну медицину та освіту – тобто ті умови, за яких українці будуть залишатися жити й працювати в Україні. Україні дуже потрібна національна стратегія професійної орієнтації та розвитку кадрового потенціалу. І ми, українські роботодавці, зацікавлені та готові співпрацювати за цим напрямком задля збереження та зміцнення кадрового потенціалу країни.

Олена Колеснікова (голова галузевої ради Федерації металургів України)

Джерело the page