Публічне громадське обговорення проектів професійних стандартів (перегляд)

Відповідно до п.п. 15, 16 Порядку розроблення, введення в дію та перегляду
професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 373 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1063) робочою групою підготовлено проекти професійних стандартів, які підлягають публічному громадському обговоренню, за наступними професіями:

– Слюсар із складання металевих конструкцій.

І. ПРОЕКТИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ (додаються)

Слюсар із складання металевих конструкцій.

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧАЄ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРОБНИКА ТА КОНТАКТНІ ДАНІ ОСОБИ, ЯКА Є ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

Цим повідомленням інформуємо про початок публічного громадського
обговорення вищезазначених професійних стандартів.

Відомості про розробника: Галузева рада з розробки професійних стандартів і
стратегії розвитку професійних кваліфікацій Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України»;

04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 22, оф. 2;

Контактні дані особи, яка є відповідальною за розроблення професійного
стандарту: Острогляд Ігор Олександрович, тел. +38(044) 279 0304,
office@fedmet.org

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТРОК І ФОРМУ ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ І
ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРО СТРОК І СПОСІБ ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ОБГОВОРЕННЯ

Цим повідомленням інформуємо про встановлення строку публічного
громадського обговорення: до 12.12.2022.

Форма надання пропозицій: шляхом надсилання пропозицій на електронну адресу відповідальної за розроблення професійних стандартів особи.

Вимоги до формату файлу для надання пропозицій: файл повинен бути сумісним для редагування у текстовому редакторі Microsoft Word.

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: шляхом розміщення на
вебсайті Федерації металургів України у вкладці «Реєстр професійних стандартів» у межах строку розроблення.